Fresh Juice 22 Mei 2017 – Yoh. 15:26 – 16:4a : Menegakkan Kebenaran dengan Kasih

Play

Pembawa Renungan : Aji Suteja
Surabaya

Yoh. 15:26 – 16:4a

instagramFJ20170522