Fresh Juice 28 Mei 2017 – Yoh. 17:1-11a : Roh Kudus menguatkan jalan kita

Play

Pembawa Renungan : RD. Alip Suwito
Yogyakarta

HARI MINGGU KOMUNIKASI SEDUNIA
Yoh. 17:1-11a

instagramFJ20170528