Fresh Juice 18 April 2019 – Yoh. 13:1-15 : Teladan Kerendahan Hati

Play

 Pembawa Renungan : Feice Novi
Jakarta

Yoh. 13:1-15.

instagramFJ20190418