Fresh Juice 2 Oktober 2013- Mat 18:1-5.10 : Anda juga punya malaikat Pelindung

Play

Pembawa Renungan : Rm John Laba, SDB Malaikat Pelindung Hari Rabu Pekan Biasa XXVI Kel 23:20-23 Mzm 90:1-6.10-11 Mat 18:1-5.10 Lectio: Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: “Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?” Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata: …