Fresh Juice 28 September 2019 – Luk. 9:43b-45 : Dengarkan dan camkanlah segala perkataan-Ku

Play

Pembawa Renungan : Sandy Kusuma
Jakarta

Luk. 9:43b-45.