Fresh Juice 13 Januari 2015 – Mrk. 1:21b-28 : Hati – Hati dengan Kemasan

Play

Pembawa Renungan : Rm Agustinus Keluli, OCD
Italy

Ibr. 2:5-12; Mzm. 8:2a,5,6-7, 8-9; Mrk. 1:21b-28