Fresh Juice 23 April 2013 – Yoh. 10:22-30 : Domba Memerlukan Gembala

Play

Pembawa Renungan : Johan Ng

Kis. 11:19-26;
Mzm. 87:1-3,4-5,6-7;
Yoh. 10:22-30