Fresh Juice 11 Desember 2013- Mat. 11:28-30 : Belajarlah padaKu

Play

Pembawa Renungan : Rm John Laba SDB Yes. 40:25-31; Mzm. 103:1-2,3-4,8,10; Mat. 11:28-30 Hari Rabu, Pekan Adventus II Bacaan: Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada para muridNya: “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku …

Fresh Juice 6 Desember 2013 – Mat. 9:27-31 : Ya Tuhan Kami Percaya

Play

Pembawa Renungan : RD YOSEF SETIAWAN Yes. 29:17-24; Mzm. 27:1,4,13-14; Mat. 9:27-31 Ya Tuhan Kami Percaya Saya pernah live in di sebuah panti asuhan cacat ganda. Saya berjumpa dengan Suroso, seorang yang buta sejak lahir. Dia pandai memainkan piano nya. Baru mendengar sekali saja sebuah lagu, dia langsung bisa memainkan …

Fresh Juice 4 Desember 2013 – Mat. 15:29-37: Tugas kita adalah membantu Yesus

Play

Pembawa Renungan : Rm. John Laba, SDB Yes. 25:6-10a; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Mat. 15:29-37 Tugas kita adalah membantu Yesus Kita berada di hari keempat dalam masa adventus dan berjumpa dengan Yesus yang naik ke atas bukit. Ia duduk, dikelilingi oleh para muridNya. Di dalam Kitab Suci, Yesus naik ke atas bukit …