Fresh Juice 3 Mei 2017 – Yoh. 14:6-14 : Tuhan, Tunjukanlah Bapa kepada kami!

Play

Pembawa Renungan : RP. John Laba, SDB Timor Leste Yoh. 14:6-14       Tuhan, Tunjukanlah Bapa kepada kami! Pada hari ini kita merayakan pesta rasul St. Filipus dan Yakobus Muda. Siapakah rasul Filipus dan Yakobus? Filipus berasal dari Betsaida di Galilea, merupakan salah seorang murid Yohanes Pembaptis. Ia mengenal …