Fresh Juice 10 Mei 2013 – Yoh. 16:20-23a : Sabarlah Nantikanlah

Play

Pembawa Renungan : RD Yosef Setiawan Kis. 18:9-18; Mzm. 47:2-3,4-5,6-7; Yoh. 16:20-23a Sabarlah Nantikanlah Saudara-saudari, saya belum pernah melahirkan. Hal itu tentu saja…… tetapi ibu-ibu yang pernah melahirkan tentu mengalami apa yang dikatakan dalam injil hari ini: “Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat …

Fresh Juice 8 Mei 2013 – Yoh. 16:12-15 : Bila Roh Kebenaran Itu Datang…

Play

Pembawa Renungan : Rm John Laba, SDB Kis. 17:15,22 – 18:1; Mzm. 148:1-2,11-12ab,12c-14a,14bcd; Yoh. 16:12-15 Bila Roh Kebenaran itu datang…  Pada hari-hari terakhir ini Penginjil Yohanes mengantar kita untuk memahami Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Kita mempercayai satu Allah dalam tiga pribadi, Tritunggal Mahakudus. Saya ingat Paus …